Ενεργές ασκήσεις

# Τίτλος άσκησης Παράδοση μέχρι
1.1 Αποκρυπτογράφηση base64 22/10/2015 μεσάνυχτα
1.2 Αποκρυπτογράφηση rot13 22/10/2015 μεσάνυχτα
1.3 Αποκρυπτογράφηση substitution cipher 22/10/2015 μεσάνυχτα
2.0 Τέλεια μυστικότητα-Ενδεικτικές λύσεις 28/10/2015 11:59 μμ.
5.0 RC4 and Hashes -Ενδεικτικές λύσεις 09/11/2015 11:59 μμ.
6.0 Αντιστροφή SHA256 17/11/2015 11:59 μμ.
9.0 Modes and Number Theory -Ενδεικτικές λύσεις 02/12/2015 11:59 μμ.
9.1 Bonus (Number Theory) 15/12/2015 11:59 μμ.
14.0 Επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη (RSA) 21/12/2015 11:59 μμ.
16.0 Κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού 15/01/2016 11:59 μμ.
18.0 Αποκρυπτογράφηση HTTPS 15/02/2016 11:59 μμ.
20.0 Δημιουργία hidden service 15/02/2016 11:59 μμ.
20.1 Δημιουργία GPG κλειδιού 01/03/2016 11:59 μμ.
22.0 Πρωτόκολλα μηδενικής γνώσης & ψηφιακές ψηφοφορίες 28/02/2016 11:59 μμ.