Η περίοδος υποβολών έχει λήξει! Μπορείς, ωστόσο, ακόμα να υποβάλλεις την λύση/απάντηση σου, χωρίς όμως αυτή να βαθμολογηθεί.

Αποκρυπτογράφηση rot13

Προθεσμία: 22/10/2015 μεσάνυχτα

Δίνεται κείμενο που έχει κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο rot13 και αποτελείται από γράμματα του Αγγλικού αλφάβητου (κεφαλαία και μικρά), κενά και σημεία στίξης. Αποκρυπτογραφήστε το και υποβάλετε στο site του μαθήματος τον 10ψήφιο κωδικό που θα βρείτε στο τέλος του.

Qvq lbh xabj gurer ner zber crbcyr jvgu travhf VDf yvivat va Puvan guna gurer ner crbcyr bs nal xvaq yvivat va gur Havgrq Fgngrf? - Gur Fbpvny Argjbex
Cnffjbeq ZTIIRUYQOB

Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να υποβάλεις λύσεις.