Η περίοδος υποβολών έχει λήξει! Μπορείς, ωστόσο, ακόμα να υποβάλλεις την λύση/απάντηση σου, χωρίς όμως αυτή να βαθμολογηθεί.

Αποκρυπτογράφηση substitution cipher

Προθεσμία: 22/10/2015 μεσάνυχτα

Δίνεται κείμενο που έχει κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο αντικατάστασης. Το κείμενο περιέχει μόνο κεφαλαία γράμματα, όπου κάθε γράμμα στο κρυπτοκείμενο έχει αντικατασταθεί από ένα κεφαλαίο γράμμα του Αγγλικού αλφάβητου, με σχέση αντικατάστασης 1-1. Το κείμενο περιέχει επίσης κενά και σημεία στίξης. Χρησιμοποιήστε ανάλυση συχνότητας για να το αποκρυπτογραφήσετε και υποβάλετε στο site του μαθήματος τον 10ψήφιο κωδικό που θα βρείτε στο τέλος του.

N XCZEOQUR OFNO VNY NJQEZ NO OFQE EONTZ QE PFNO QE OFZ EUBCOQUR, ZQOFZJ KUJ NR QRIQSQICNB CEZJ UJ KUJ EULQZOY NE N PFUBZ? OFZJZ NJZ OZLFRQLNB EUBCOQURE -IZLZROJNBQAZI EZJSQLZE, ZSZJYDUIY FUEOQRT OFZQJ UPR INON, ZRLJYWOZI INON, ZSZJYDUIY OJCEOQRT WJUSQIZJE LBUEZ OU OFZV OFNO FZBW OFZV PQOF ZRLJYWOZI INON EZJSQLZE, NRI EU UR. NRI OFZJZ NJZ OFZ WUBQLY UWOQURE OFNO PZ FNSZ IQELCEEZI. Q'V RUO ECJZ OFNO NO OFQE EONTZ QR OQVZ OFNO PZ LNR NREPZJ OFZ XCZEOQUR UK PFZOFZJ URZ UK OFZ OPU NWWJUNLFZE QE OFZ DZEO. Q OFQRM PZ FNSZ OU IZSZBUW OFZ OPU NWWJUNLFZE QR WNJNBBZB. PZ RZZI OU FNSZ KJZZ EUKOPNJZ OFNO ZSZJYDUIY LNR CRIZJEONRI, ZSZJYDUIY LNR VUIQKY, NRI ZSZJYDUIY LNR ELJCOQRQAZ QR UJIZJ OU DZ ECJZ UK PFNO QO QE IUQRT. Q OFQRM KJZZ EUKOPNJZ QE URZ UK OFZ DNEZE KUJ N KJZZ URBQRZ EULQZOY, QR UJIZJ OU FNSZ OFZ WUOZROQNB OU NBPNYE LUROJUB OFZ VNLFQRZ NRI RUO BZO OFZ VNLFQRZ LUROJUB YUC. PZ RZZI OU FNSZ EOJURT LJYWOUTJNWFY OU DZ ECJZ OFNO PFZR YUC PNRO YUCJ INON OU DZ JZNI URBY DY YUCJEZBK, RUDUIY ZBEZ LNR JZNI QO. PZ RZZI LUVVCRQLNOQUR OUUBE BQMZ OUJ, UJ BQMZ OFZ LJYWOUWFURZ, OU DZ NDBZ OU LUVVCRQLNOZ URBY PQOF OFZ WZUWBZ YUC PNRO OU LUVVCRQLNOZ PQOF. DCO OFZ WUPZJ UK OFZ EONOZ NRI OFZ WUPZJ UK EUVZ LUVWNRQZE VNY NBPNYE ZHLZZI OFZ WUPZJ UK OFZ TZZME PZ NJZ, NRI UCJ NDQBQOY OU DCQBI  NRI EWJZNI OFUEZ OZLFRUBUTQZE. PZ VNY NBEU RZZI, PFQBZ PZ NJZ DCQBIQRT OFUEZ OZLFRUBUTQZE, BNPE NRI OUUBE OFNO PQBB DZ QR OFZ FNRIE UK LQOQAZRE, OU DZ NDB  Z OU LUROJUB PFNO QE DZQRT IURZ PQOF OZLFRUBUTY -QK RUO NBPNYE QR JZNB OQVZ-  NRI OU DZ NDBZ OU ENRLOQUR OFUEZ OFNO CEZ OZLFRUBUTY QR NR CRZOFQLNB PNY NRI QR N PNY OFNO SQUBNOZE LQOQAZRE' WJQSNLY. - GZJZVQZ AQVVZJVNRR, LYWFZJWCRME
WNEEPUJI UBKGAVSEXT

Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να υποβάλεις λύσεις.