Η περίοδος υποβολών έχει λήξει! Μπορείς, ωστόσο, ακόμα να υποβάλλεις την λύση/απάντηση σου, χωρίς όμως αυτή να βαθμολογηθεί.

Επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη (RSA)

Προθεσμία: 21/12/2015 11:59 μμ.

Δίνεται το παρακάτω δημόσιο κλειδί RSA (n,e) Να ανακτήσετε και να υποβάλετε στο site του μαθήματος το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί d, αν γνωρίζετε ότι ισχύει d<1/3(n^(1/4)).

n:
422800275058298009624517072289970347258611357368166587945064809461608790129931171542594489432197129843243421439459669460948675509881925284473814337147091226646623486738235854758105868123464499508615251403352410239051453677279877910727157039585308536257632314772939488949234784848567109816318039001311172346379

e:
193540751605137317704566963137417967763972488851165726646925017073817209030597826431571629367133726484175564539191520917879751543793426837807458521647218879797801860114044457140349565171058363541899411319298225366578439476981692087849948364293657438150447145735823631680430175519305034959929690808821351808727

Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να υποβάλεις λύσεις.