Η περίοδος υποβολών έχει λήξει! Μπορείς, ωστόσο, ακόμα να υποβάλλεις την λύση/απάντηση σου, χωρίς όμως αυτή να βαθμολογηθεί.

Επίθεση μικρού ιδιωτικού εκθέτη (RSA)

Προθεσμία: 21/12/2015 11:59 μμ.

Δίνεται το παρακάτω δημόσιο κλειδί RSA (n,e) Να ανακτήσετε και να υποβάλετε στο site του μαθήματος το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί d, αν γνωρίζετε ότι ισχύει d<1/3(n^(1/4)).

n:
483437216210989724246815320319415607692460273390281067774064222708434053270933064230820427698945776322360112323675305433464111133139882532236399106704525776451774295593543703241279894243025093454198836204288723500180168999632362863846803475077333856648088926772846541113648332017000568270853469249639686002691

e:
80704834841964779723245531199818954634260037317177990075879527830756631503946386427551319308443656970088273993739301838613739939447007567894622765014405953011478922297954638880607699076890063188457141676913724724064740405469900657285059964214917655744414784723280197356588560314293214288571547467320681117987

Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να υποβάλεις λύσεις.