Η περίοδος υποβολών έχει λήξει! Μπορείς, ωστόσο, ακόμα να υποβάλλεις την λύση/απάντηση σου, χωρίς όμως αυτή να βαθμολογηθεί.

Αποκρυπτογράφηση HTTPS

Προθεσμία: 15/02/2016 11:59 μμ.

Δίνεται συμπιεσμένο αρχείο, το οποίο περιέχει ένα capture file και ένα RSA key. Το capture file περιέχει τα πακέτα που ανταλλάχθηκαν κατά την, κρυπτογραφημένη λόγω TLS, επικοινωνία ενός client με έναν server, ενώ το RSA key είναι το ιδιωτικό κλειδί του server, που αντιστοιχεί στο HTTPS domain του. Αποκρυπτογραφήστε τη συνομιλία, βρείτε τον 20ψηφιο κωδικό που περιείχε η σελίδα την οποία προσπέλασε ο χρήστης και υποβάλετε τον στο site του μαθήματος.

Download file

Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να υποβάλεις λύσεις.