Η περίοδος υποβολών έχει λήξει! Μπορείς, ωστόσο, ακόμα να υποβάλλεις την λύση/απάντηση σου, χωρίς όμως αυτή να βαθμολογηθεί.

Δημιουργία hidden service

Προθεσμία: 15/02/2016 11:59 μμ.

Στήστε ένα hidden service, στην αρχική σελίδα του οποίου θα περιέχεται το mail με το οποίο εγγραφήκατε στο μάθημα, και υποβάλετε στο site του μαθήματος την .onion διεύθυνση του hidden service το οποίο δημιουργήσατε.

email@example.com

Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να υποβάλεις λύσεις.