Η περίοδος υποβολών έχει λήξει! Μπορείς, ωστόσο, ακόμα να υποβάλλεις την λύση/απάντηση σου, χωρίς όμως αυτή να βαθμολογηθεί.

Αντιστροφή SHA256

Προθεσμία: 17/11/2015 11:59 μμ.

Δίνεται η δεκαεξαδική κωδικοποίηση ενός κειμένου στο οποίο έχει εφαρμοστεί η συνάρτηση hash SHA256. Το κείμενο αποτελείται από το prefix "the_password_is_", ακολουθούμενο από 6ψήφιο κωδικό που περιέχει μόνο μικρά γράμματα του Αγγλικού αλφάβητου. Αντιστρέψτε τη συνάρτηση και υποβάλετε στο site του μαθήματος το πλήρες κείμενο (όχι μόνο τον κωδικό).

3f7a09a0cbab442285036eca3b61a3e219ac42f6976597e0ba41ccc50a76944d

Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να υποβάλεις λύσεις.