Συχνές Ερωτήσεις

Κρυπτογραφία

NTUA Logo

ΗΜΜΥ ΕΜΠ

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις είναι:

 • Μαθηματική ωριμότητα και γνώσεις διακριτών μαθηματικών. (π.χ. από το μάθημα “Διακριτά Μαθηματικά”)
 • Γνώση μίας γλώσσας προγραμματισμού της επιλογής σας. (π.χ. από το μάθημα “Εισαγωγή στον προγραμματισμό”)
 • Βασική γνώση αλγορίθμων και θεωρίας πολυπλοκότητας. (π.χ. από το μάθημα “Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών” ή από το “Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα”)
 • Συμμετρική κρυπτογραφία
 • One-time pads
 • Hash functions
 • Γεννήτριες τυχαίων αριθμών
 • Block ciphers
 • HMAC
 • Θεωρία αριθμών
 • Ασύμμετρη κρυπτογραφία
 • Ψηφιακές υπογραφές (RSA)
 • Diffie-Hellman
 • Κρυπτογραφία στο web
 • Επιθέσεις MITM, side-channel, timing
 • Ασφαλείς επικοινωνίες
 • Ελλειπτικές καμπύλες
 • Zero-knowledge proofs
 • Ψηφιακές ψηφοφορίες, Bitcoin, αποκεντρωμένο DNS, blockchain

Tο υλικό του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων video, διαφανειών, εκφωνήσεων ασκήσεων και κώδικα θα δημοσιευθούν υπό την άδεια Creative Commons 4.0 BY, ενώ οι πρότυπες λύσεις ασκήσεων θα δημοσιευθούν υπό την άδεια MIT.

Ο τελικός βαθμός θα δίνεται από την παρακάτω φόρμουλα και θα έχει μέγιστο το 15, άριστα το τουλάχιστον 10 και βάση το 5. Για να περάσει κανείς το μάθημα, απαιτείται τελικός βαθμός τουλάχιστον 5/15.

Βαθμός Θεωρητικών Ασκήσεων = 0...5

Βαθμός Πρακτικών Ασκήσεων = 0...5

Βαθμός Εξέτασης = 0...10

Φόρμουλα: ΤΒ = ⌊ ΒΕ (1 + (ΒΘΑ+ΒΠΑ) / 20) ⌋

Δεν απαιτούνται ειδικά κατώφλια για το 5.